Advocatenkantoor Loeff

In de week van 19 tot 23 juni 2017 zijn wij beperkt
telefonisch bereikbaar. Van 9:00 uur tot 12:30 uur en van 13:30 tot 15:00 uur.

Advocatenkantoor Loeff is gevestigd in Zwijndrecht aan de Fruiteniersstraat 23. De bij het kantoor werkzame personen zijn allen gespecialiseerd in het insolventierecht. De naamgever van het kantoor, mr. P.A. Loeff, kan bogen op ruime juridische ervaring, met name opgedaan in de insolventiepraktijk. Mr. P.A. Loeff wordt al meer dan 15 jaar door diverse rechtbanken aangesteld tot curator in faillissementen en benoemd als bewindvoerder in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).

Wij kunnen u bijstaan bij:

 • (minnelijke) schuldregelingen
 • indienen Wsnp - verzoek
 • (dwang)akkoorden
 • voorlopige voorzieningen
 • hoger beroep tegen
  • afwijzing Wsnp
  • tussentijdse beëindiging Wsnp
  • weigering schone lei
  • beslissingen van de rechter - commissaris 

 

Het kantoor is gespecialiseerd in faillissementen en schuldsaneringen, maar uiteraard kunt u ook voor algemene juridische vraagstukken bij ons kantoor terecht.

Ons kantoor beschikt over een breed netwerk. Kunnen wij u niet zelf helpen, dan kunnen wij u altijd doorverwijzen naar iemand die dat wel kan.