Advocatenkantoor Loeff

Advocatenkantoor Loeff is gevestigd in Zwijndrecht aan de Fruiteniersstraat 23. De bij het kantoor werkzame personen zijn allen gespecialiseerd in het insolventierecht. De naamgever van het kantoor, mr. P.A. Loeff, kan bogen op ruime juridische ervaring, met name opgedaan in de insolventiepraktijk. Mr. P.A. Loeff wordt al meer dan10 jaar door diverse rechtbanken aangesteld tot curator in faillissementen en benoemd als bewindvoerder in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).

Het kantoor is gespecialiseerd in faillissementen en schuldsaneringen, maar uiteraard kunt u ook voor algemene juridische vraagstukken bij ons kantoor terecht.

Ons kantoor beschikt over een breed netwerk. Kunnen wij u niet zelf helpen, dan kunnen wij u altijd doorverwijzen naar iemand die dat wel kan.

Peter Loeff